Xirtech


Systemy backupów

Zapewnienie bezpieczeństwa danych w użytkowanych systemach informatycznych to jedno z najważniejszych zadań działu informatyki w firmie. Nasza firma realizuje usługę dostawy i instalacji bezpiecznego systemu tworzenia kopii zapasowych (backupów), który umożliwia odtworzenie ważnych dla firmy danych, utraconych w wyniku zdarzeń losowych, awarii czy błędów ludzkich.

Rozwiązaniem, zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, a zarazem łatwość administracji, skalowalnym i wydajnym, jest, oparty na oprogramowanie HP Data Protector. Oprogramowanie to w prosty sposób integruje się z aplikacjami i bazami danych Oracle, Microsoft, Informix, Sybase, Lotus Notes, pracujących z praktycznie wszystkimi systemami operacyjnymi. Jako partner HP dostarczamy pełne rozwiązanie - licencję na oprogramowanie, wdrożenie systemu backupów, sprzęt oraz szkolenie.


Xirtech Sp. z o.o. ul. Łucka 15/6
00-842 Warszawa
Telefon: +48 12 378 98 10 Fax: +48 12 378 96 96

Copyright © 2010 Xirtech Sp. z o.o. All Rights Reserved.